وبلاگ کمک پلاس

 
1394/12/12
230
0

پيشنهاد ويژه محاسبه حق شارژ ساختمانها

يکي از بزرگترين معضل مديران ساختمانها نحوه محاسبه و دريافت حق شارژ واحدها مي باشد.اصولا محاسبه حق شارژ واحدها، وابسته به پارامترهاي مختلفي از جمله منابع مشترک المصرف ساختمان مانند (گاز ،آب، برق و.. ) ميباشد.در ساختمانهاي که با روش هاي سنتي حق شارژ را بصورت دستي محاسبه مي نمايند ، مسئله مبلغ حق شارژ ساکنين کم مصرف نسبت به ساکنين پر مصرف چالش بزرگي ميباشد. براي مثال در بعضي از ساختمان ها، با ايجاد يک صندوق تنخواه و پرداخت هزينه ها از جمله قبوض برق،آب،گاز،تعميرات آسانسور و ... مبالغي را با رقم ثابتي بدون در نظر گرفتن متراژ يا تعداد نفرات هر واحد از تمام ساکنين جهت تامين تنخواه گرفته ميشود.که اين موضوع باعث اجحاف نسبت به ساکنين کم مصرف و يا واحد هاي با متراژ کمتر مي شود. البته بعضي از مديران ساختمانها در جهت کم کردن اين انحرافات از روشهاي ترکيبي استفاده مي نمايند و تا حدودي مشکل اختلاف بين ساکنين را توانسته اند به حداقل برسانند.

بطور کلي هزينه هاي ساختمان بر سه قسمت کلي "هزينه هاي ثابت"،"هزينه تعميرات اساسي"و"هزينه هاي متغير" ميباشد. پيشنهاد مي گردد "هزينه هاي ثابت" که در طي سال ثابت مي باشد مانند (حقوق نگهبان،بازديد دوره اي آسانسورهاو...) را بر اساس نسبت مصرف کاربري واحدها ( اداري ، خانگي، تجاري،انباري و .... ) و متراژ واحد ها را به يک رقم ثابت محاسبه گردد و همچنين "هزينه هاي متغير" مانند (قبض برق ، آب ،گاز ، تلفن سرايداري و ...) که هر ماهه متفاوت ميباشد را ميتوانند با توجه به ماهيت مصرف عامل بر اساس متراژ و يا نفرات هر واحد محاسبه گردد. ودر صورت داشتن "هزينه تعميرات اساسي" ميتوان بر اساس نسبت مصرف کاربري واحدها ( اداري،خانگي،تجاري،انباري و .... ) و متراژ واحد ها محاسبه نمود. مسلما" اين محاسبات براي ساختمانهاي بزرگ بصورت غير مکانيزه عملي دشوار و يا غير ممکن مي باشد. کمک پلاس به مديران ساختمانهاي موفق در جهت مکانيزه نمودن ساختمان خود پيشنهاد مي نمايد پس از عضويت و تکميل اطلاعات خود در سامانه کمک پلاس مي توانند با آرامش و اطمينان کامل شارژ واحدهاي ساختمان ثبت شده را (به روش هاي مختلف ) محاسبه نمايند و ساکنين ساختمان با دريافت اتوماتيک پيام به اپليکشنهاي رايگان کمک پلاس نصب شده در گوشهاي خود مطلع شوند و همچنين ساکنين نيز با استفاده از پرداخت الکترونيک آنلاين مي تانند مبالغ حق شارژ ها را به حساب بانکي مدير ساختمان واريز نمايند.