کنترل دما، فشار و رطوبت در اتاق عمل
کنترل دما، فشار و رطوبت در اتاق عمل

اکثر دستورالعمل‌ها توجه و تنظیم دمای اتاق در کل محدوده و تحت همه شرایط را الزام می‌دانند. همچنین در برخی از اتاق‌های جراحی مانند اتاق‌های جراحی قلب و پیوند اعضا، پرسنل پزشکی دمای ۱۵٫۶ درجه سانتیگراد را مناسب می‌دانند.

سیستم کنترل تهویه هوا در خانه های هوشمند
سیستم کنترل تهویه هوا در خانه های هوشمند

سیستم کنترل تهویه هوا و تاسیسات تهویه مطبوع این امکان را برای بهره برداران و صاحبان خانه هوشمند فراهم می کند تا تاسیسات تهویه مطبوع ساختمان را در فصول مختلف سال و ساعات مختلف شبانه روز بصورت اتوماتیک بدون نیاز به حضور اپراتور و نیروی انسانی کنترل نمایند.