نمونه اظهارنامه عدم پرداخت شارژ ساختمان
٢٨دى١٣٩٦

نمونه اظهارنامه عدم پرداخت شارژ ساختمان جهت ساکنین ساختمان بدلایل مختلف نمی خواهند مب بیشتر

٦٩٤ بازدید 
نمونه اظهارنامه عدم پرداخت شارژ ساختمان
شارژ ساختمان اکسل رایگان
٢٥دى١٣٩٦

شارژ ساختمان اکسل رایگان بیشتر

١٣٥٠٠ بازدید 
شارژ ساختمان اکسل رایگان
قانون شارژ ساختمان چگونه می باشد
٢٥دى١٣٩٦

قانون محاسبه شارژ ساختمان طبق تصویب ساکنین مشخص می گردد طبق ماده 4 قانون تملک آپارتم بیشتر

٨١٨ بازدید 
قانون شارژ ساختمان چگونه می باشد
شارژ ساختمان اندروید
٢٥دى١٣٩٦

شارژ ساختمان اندروید بیشتر

٨٩٢ بازدید 
شارژ ساختمان اندروید
شارژ ساختمان عدم پرداخت همسایه لجباز
٢٥دى١٣٩٦

طبق تبصره یک ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمان‌ها درصورت عدم پرداخت شارژ ساختمان ساکنین،مدی بیشتر

٨١٦ بازدید 
شارژ ساختمان عدم پرداخت همسایه لجباز
نرم افزار شارژ ساختمان
٢٥دى١٣٩٦

نرم افزار شارژ ساختمان بصورت رایگان تمام کاربران بعد از عضویت می توانند استفاده نماین بیشتر

١١٩٦ بازدید 
نرم افزار شارژ ساختمان
شارژ ساختمان
٢٥دى١٣٩٦

هزینه های مشترک هر ساختمان شامل نگهبانی،تاسیسات، برق،آب،گاز،خدمات ساختمان و... می باش بیشتر

١٢٧٤ بازدید 
شارژ ساختمان
شارژ ساختمان خالی
٢٥دى١٣٩٦

مالک واحدهای خالی باید هزینه‌های مربوط به نگهداری ساختمان اعم از اینکه مالکان از آن ا بیشتر

٢٤٨٢ بازدید 
شارژ ساختمان خالی
شارژ ساختمان مستاجر
٢٥دى١٣٩٦

طبق تبصره ماده 3 آئین‌نامه اگر قراردادی بین مالک و مستأجر در مورد پرداخت هزینه شارژ س بیشتر

٤٧٨ بازدید 
شارژ ساختمان مستاجر
پرداخت شارژ ساختمان مسکونی یا اداری
٢٥دى١٣٩٦

پرداخت شارژ ساختمان میان موجر و مستأجر کاملاً توافقی است یعنی در هنگام عقد قرارداد ا بیشتر

٥١٣ بازدید 
پرداخت شارژ ساختمان مسکونی یا اداری
فیش شارژ ساختمان
٢٥دى١٣٩٦

فیش شارژ ساختمان مسکونی و یا اداری بصورت سلیقه ای طراحی می گردد ولی میبایست اطلاعات بیشتر

٢٩٥٨ بازدید 
فیش شارژ ساختمان
حق شارژ مدیر ساختمان
٢٥دى١٣٩٦

در صورتیکه مدیر ساختمان از میان مالکان انتخاب شود، اصولاً مستحق دریافت مزد می باشدیا بیشتر

٦٠٦ بازدید 
حق شارژ مدیر ساختمان
فرمول شارژ ساختمان
٢٥دى١٣٩٦

فرمول محاسبه شارژ ساختمان یا آپارتمان طبق تصویب ساکنین در هیات مدیره مشخص می گردد که بیشتر

١٣٤٥ بازدید 
فرمول شارژ ساختمان
شارژ ماهیانه آپارتمان
٢٥دى١٣٩٦

هزینه های مشترک هر آپارتمان شامل نگهبانی، تاسیسات، برق مشترک ، آب، گاز و.. می باشد که بیشتر

٥٢٧ بازدید 
شارژ ماهیانه آپارتمان