نمونه فرم اظهار نامه جهت عدم پرداخت شارژ
٢١دى١٣٩٦

عدم پرداخت شارژ توسط ساکنین که مدیریت ساختمان میتواند به منظور پیگیری مطالبات نسبت به بیشتر

٣٤٣٧ بازدید 
نمونه فرم اظهار نامه جهت عدم پرداخت شارژ
معاملات بیمه
٢١دى١٣٩٦

بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه از طرف دیگر در صورت بیشتر

٨٦٧ بازدید 
معاملات بیمه
اجاره پارکینگ و یا انباری خود را به غیر از ساکنین مجتمع
٢١دى١٣٩٦

در بسیاری از مجتمع ها حق مالکیت بر پارکینگ به درستی تعبیر نشده و در برخی مواقع شاهد ه بیشتر

٨٨٠ بازدید 
اجاره پارکینگ و یا انباری خود را به غیر از ساکنین مجتمع
مدارک و مستندات مورد نیاز مال غیر منقول
٢١دى١٣٩٦

مدارک و مستندات مورد نیاز بابت طرح دعوی در صورت انجام معامله قطعی، فروشنده به هر دلی بیشتر

٨٢٦ بازدید 
مدارک و مستندات مورد نیاز  مال غیر منقول
چگونه می‌توان مدیر را ملزم به بیمه ساختمان کرد؟
١٢شهريور١٣٩٦

قانون مدیرمکلف به بیمه کردن ساختمان کرده است و درازای عدم انجام وظیفه برای او ضمانت ا بیشتر

٧٥٨ بازدید 
چگونه می‌توان مدیر را ملزم به بیمه ساختمان کرد؟
دستمزد مدیر ساختمان های اداری و مسکونی
١٢شهريور١٣٩٦

مدیر را میتوان از میان مالکان انتخاب کرد،اصولا مستحق دریافت مزد می باشد،مگر آن‌که خود بیشتر

٢٦٧٨ بازدید 
دستمزد مدیر ساختمان های اداری و مسکونی
چه قسمت‌هایی از ساختمان، مشترک (مشاع) محسوب می‌شود؟
١٢شهريور١٣٩٦

قسمتهای مشترک(مشاع)،قسمت‌هایی از ساختمان است که حق استفاده به‌طور مستقیم ویا غیرمستقی بیشتر

٧٨٤ بازدید 
چه قسمت‌هایی از ساختمان، مشترک (مشاع) محسوب می‌شود؟
هزینه قسمت‌های مشاع در آپارتمان چگونه محاسبه می شوند؟
١٢شهريور١٣٩٦

مبنای محاسبه بستگی به توافق شرکای ساختمان دارد،که سهم ساکنین از هزینه‌های مشترک آن قس بیشتر

٣٥٦٨ بازدید 
هزینه قسمت‌های مشاع در آپارتمان چگونه محاسبه می شوند؟
چگونگی مطالبه شارژ ساختمان از کسانی که آن را نمی‌پردازند
١٢شهريور١٣٩٦

درصورت امتناع از پرداخت هزینه ها،مدیر ساختمان با توجه به ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپار بیشتر

٩٠٣ بازدید 
چگونگی مطالبه شارژ ساختمان از کسانی که آن را نمی‌پردازند
هزینه نگهداری مشاعات آپارتمان به عهده کیست؟
١٢شهريور١٣٩٦

قانون برای مشاعاتی که همه اهالی ساختمان از آن استفاده می‌کنند،هزینه نگهداری آن به مس بیشتر

٧٤٣ بازدید 
هزینه نگهداری مشاعات آپارتمان به عهده کیست؟
اختیارات مدیر ساختمان و وظایف قانونی
١٢شهريور١٣٩٦

اختیارات مدیر ساختمان در قانون تملک آپارتمانها و‌ آئین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۴۳ و اصل بیشتر

١٧٧٥ بازدید 
اختیارات مدیر ساختمان و وظایف قانونی
چه زمانی مدیر ساختمان باید خسارت کل ساختمان را بدهد؟
١٢شهريور١٣٩٦

در صورت عدم اقدام مدیر ساختمان به گرفتن بیمه های آتش سوزی و زلزله و ... و بروز آتش سو بیشتر

٨٥٨ بازدید 
چه زمانی مدیر ساختمان باید خسارت کل ساختمان را بدهد؟
مدیریت ساختمان
٠٣شهريور١٣٩٦

مدیریت ساختمان مسئولیت حفظ و اداره ساختمان و اجرای تصمیمات مجمع را بر عهده دارد و تعد بیشتر

١٣٤١ بازدید 
  مدیریت ساختمان