پرسش و پاسخ

پرسشهای متداول

پاسخ تمام نیازهای که دارید

چگونه باید عضو کمک پلاس بشویم
چگونه اپلیکشن های کمک پلاس را دانلود کنیم
نحوه محاسبات پرداختی چگونه است
چگونه استفاده از سامانه برای پاساژها
آیا مدیریت اجاره در شهر های مختلف قابل اجراست

نیاز به حمایت بیشتردارید؟

ما سعی کردیم به تمام سوالات که ممکنه شما نیاز داشته باشید پاسخ دهیم در صورت عدوم وجود سوال خود آنرا به ایمیل Support@komakplus.com ارسال نموده تا بعد از پاسخ گویی به اشتراک گذاشته شود


رایگان به کمک پلاس بپیوندید ثبت نام