انواع اواپراتور چیلر تراکمی

انواع اواپراتور چیلر تراکمی

انواع اواپراتور چیلر تراکمی از نوع پوسته و لوله اکثرا در طراحی چیلرهای بزرگ با کمپرسور رفت و برگشتی و همچنین چیلر اسکرو پرکاربرد بوده و مورد استفاده قرار می گیرند. درحالیکه، جهت طراحی چیلرهای کوچک، اواپراتور صفحه ای که به آنها بریز نیز گفته می شود مناسب تر می باشد. اواپراتورهای پوسته و لوله در مقایسه با مبدل حرارتی صفحه ای (اواپراتور بریز ) پر کاربردتر می باشد. در مقایسه وزنی، اواپراتورهای پوسته و لوله نسبت به اواپراتور صفحه ای (بریز) بزرگتر و سنگین تر هستند. لوله های برخی از انواع اواپراتور به صورت داخلی و یا خارجی، جهت افزایش (تقویت) شدت آشفتگی و افزایش انتقال حرارت بین سیال و مبرد مورد استفاده قرار می گیرند. در حقیقت، فاکتور آشفتگی، میزان فرآیند انتقال حرارت را با کمک افزایش سطح تماس سیال با مبدل حرارتی، بهبود می بخشد. در بخش مبرد و در سمت آب، بیشترین سطح تماس به معنی حداکثر انتقال حرارت و بالاترین میزان بازده می باشد. بهبود عملکرد لوله ها، از طریق فرآیند پره گذاری و خازن گذاری در طول عملیات ساخت حاصل می شوداواپراتور های صفحه ای برای چیلرهایی با ظرفیت تقریبی بیش از ۶۰ تن مناسب می باشد. اواپراتور صفحه ای ساختاری مانند مبدل حرارتی صفحه ای دارد و از مجموعه صفحاتی تشکیل شده است که در کنار یکدیگر قرار گرفته اند. سیال و مبرد به صورت یک در میان در بین صفحات اواپراتور از نوع بریز جریان دارند و پس از انتقال از صفحه ای به صفحه دیگر، جهت جریان ۱۸۰ درجه تغییر می کند. طرح چرخش جریان، دو کانال از سیال با آشفتگی بسیار زیادی را ایجاد می کند، که در جهات مختلف بر روی ناحیه سطحی با ضریب انتقال حرارت بالا و مشخصات عملکردی مناسب جریان دارد. صفحات اواپراتور بریز به شکلی در کنار یکدیگر قرار می گیرند که هر یک از جریان ها بتواند به طور متناوب در طول اواپراتور حرکت کنند. هر یک از لایه ها یا جریان ها با یک خروجی و یک ورودی توسط یک منیفولد در انتهای مسیر جریان ارتباط پیدا می کند.اواپراتور صفحه ای چیلر در مقایسه با سایر انواع اواپراتور چیلر، صرف نظر از هزینه اولیه، راندمان انتقال حرارت بالایی دارد. در لایه ها یا جریان های چندگانه، سیال به سمت سطح مبدل حرارتی در حرکت است، بنابراین در نتیجه افزایش سطح تماس، میزان انتشار حرارت سریع تر خواهد شد. همچنین، مقطع عرضی نازک صفحات اواپراتور بریز (صفحه ای) و ساختار شیاردار آن، باعث ایجاد جریان آشفته در سیال شده و این خصوصیات افزایش راندمان انتقال حرارت بین سیالات را به همراه دارد. آشفتگی سیال در بارگذاری های کم مبدل حرارتی قابل رویت می باشد، بنابراین این امر سبب می گردد، مبدل حرارتی صفحه ای برای چیلر هایی که در بار جزئی کار می کنند – ایده¬آل و مناسب باشد. مبدل های حرارتی بریز چیلر در مقایسه با دیگر انواع مبدل پوسته و لوله کوچک تر می باشد. مبدل صفحه ای نسبت به یک مبدل حرارتی پوسته و لوله متشابه از نظر اندازه و سایز تا ۲۵ درصد کوچک تر می باشد.اندازه کوچک مبدل های حرارتی صفحه ای سبب می گردد، فضایی که چیلر برای جایگذاری نیاز دارد، به مراتب کمتر شود. بنابراین، سایز کوچک اواپراتور صفحه ای ، برای بارگیری و نصب چیلر مزیت به شمار می آید. بعلاوه، میزان سیال مبرد در اواپراتور صفحه ای در مقایسه با اواپراتورهای پوسته و لوله به میزان قابل توجهی کمتر می باشد. زیرا، مبدل حرارتی صفحه ای دارای مسیر جریان کمتری بوده و حجم مبرد در جریان در آن کمتر می باشد. بنابراین، پوند وزنی کمتری مورد نیاز می باشد تا گاز مبرد چیلر شارژ گردد.به دلیل باریک بودن مسیر جریان در بین صفحات اواپراتور بریز ، این مسیرها در برابر رسوبات و گرفتگی بسیار مستعد می باشد. در صورتیکه، یک صافی استاندارد تولید شده در کارخانه معتبر و مخصوص اواپراتور صفحه ای ، در ورودی سیال به داخل مسیر جریان در صفحات استفاده شود، امکان حذف ذرات ریز و آلودگی های موجود در سیال وجود دارد. در اواپراتور بریز ، امکان طراحی بخش تمیز کننده داخلی به صورت مکانیکی وجود ندارد.مبدل های حرارتی از نوع صفحه ای در طراحی چیلر تراکمی به عنوان راهی برای افزایش کارایی از طریق بهبود بازدهی جریان سیالات استفاده می شود. هدف از این روش، افزایش میزان پیش سرمایش سیال و همچنین افزایش ظرفیت کلی سیستم سرمایش می باشد اپلیکشن خدمات کمک پلاس


نظر شما درباره این مقاله چیست

ارسال متن