بیمه لوازم صوتی و تصویری و الکترونیک

بیمه لوازم صوتی و تصویری و الکترونیک

موضوع بیمه نامه : بیمه لوازم خانگی ، صوتی ، تصویری ، الکتریکی که توسط شرکت ها و فروشگاهها به خریداران جزء و کل عرضه میگردد که در این بیمه نامه بیمه گر متعهد میگردد خسارت وارد به لوازم مذکور را که ناشی از خطرات تحت پوشش به شرح زیر باشد با توجه به استثنائات جبران کند
خطرات تحت پوشش :
1- آتش سوزی
2- صاعقه
3- انفجار
4- سیل
5- زلزله
6- آبدیدگی
7- شکستگی
8- حرارت دیدگی
9- نوسانات برق منطقه ای
10- خسارت های ناشی از حمل و نقل در محل مورد بیمه
11-ریختن مواد شیمیایی به داخل دستگاه
12- سرقت با شکست حرز


نظر شما درباره این مقاله چیست

ارسال متن