بیمه نامه مسئولیت مدنی مستاجر در مقابل موجر

بیمه نامه مسئولیت مدنی مستاجر در مقابل موجر

بیمه مسئولیت مدنی مستاجر در مقابل موجر

موضوع بیمه نامه : مسئولیت مدنی مستاجر درمقابل موجر ، بدین معنی که چنانچه در طول مدت اجاره خسارت مالی به محل مورد اجاره وارد آید که ناشی از خطرات آتش سوزی ،انفجار و آبدیدگی باشد بیمه گر نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود پرسشنامه و پیشنهاد بیمه مسئولیت مستاجر در برابر موجر

بیمه گذار مستاجر/مرتهن : کد ملی:
نشانی: تلفن:
مورد اجاره یا رهن: مساحت زیر بنا (متر مربع):
نشانی محل مورد اجاره: تلفن:
مدت قرارداد اجاره( اجاره نامه): از تاریخ: تا تاریخ:
نام بنگاه معاملات ملکی: تلفن: شماره قرارداد اجاره:
موضوع فعالیت بیمه گزار در محل مورد اجاره:
موجر(مالک):
نشانی: تلفن:
1- آیا برای اجاره تا کنون مورد بیمه نامه مسئولیت مستاجر در برابر موجر یا بیمه نامه آتش سوزی اخذ شده است؟
بلی خیر
2- آیا تا کنون اجاره خسارتی که موجب مسوولیت مستاجر شود داشته است؟
بلی خیر
3- چنانچه پاسخ مثبت است علت خسارت و میزان آن را مشخص نمائید:

- آیا امکانات اطفاء حریق در محل مورد اجاره وجود دارد ؟ لطفا شرح دهید.

- آیا بیمه گذار و خانواده یا کارکنان وی در مورد نحوه کاربرد وسایل اطفاء حریق آموزش لازم را دیده است؟
بلی خیر
- آیا محل مورد اجاره دارای نگهبان یا سرایدار می باشد؟ لطفا شرح دهید .

- نحوه گرم کردن محل مورد اجاره و چگونگی استقرار مخازن سوخت:
خطرهایی که پوشش مسئولیت آنها مورد نظر می باشد:
1- آتش سوزی 2- انفجار 3- آبدیدگی


شرح مورد اجاره ارزش روز مورد اجاره ( بدون قیمت عرضه)

1- ساختمانها:
آجری اسکلت فلزی
بتونی گلی(سنتی)
2- تاسیسات و ماشین آلات شامل:
1-2
2-2
3-2
3- سایر موارد شامل:
1-3
2-3
3-3
جمع کل:

حدود پوشش بیمه ای مورد درخواست : ..................................................................... ریال
توجه: بیمه گذار گرامی ، در جهت مصلحت شماست که موارد یاد شده در بالا را بر اساس قیمت واقعی (ارزش روز) اعلام فرمائید و پوشش مورد درخواست متناسب با آن باشد. در غیر اینصورت خسارت قابل پرداخت بر اساس قاعده نسبی حق بیمه محاسبه خواهد شد.

بدینوسیله تایید و گواهی می شود کلیه اظهارات فوق منطبق با واقعیت بوده و صحت آنرا تائید وموافقت می نمایم که این پیشنهاد اساس صدور بیمه نامه قرار گیرد.

تاریخ تکمیل: مهر و امضاء بیمه گذار:


نظر شما درباره این مقاله چیست

ارسال متن