شارژ ماهیانه آپارتمان

شارژ ماهیانه آپارتمان

هزینه های مشترک هر آپارتمان که شارژ آپارتمان نامیده می شود که شارژ آپارتمان به انگلیسی The cost of apartmentمی باشد شامل نگهبانی، تاسیسات، برق مشترک ، آب، گاز،فضای سبز و.. می باشد که می بایست ساکنین ساختمان با توجه به روش های محاسبه تصویبی پرداخت نمایند.
روش محاسبه طبق تصویب ساکنین در هیات مدیره مشخص میگردد که برای تمام اهالی آپارتمانلازم اجرا می باشد. در ماده 4 قانون تملک آپارتمان ها مصوب اسفند 1343 در سطر آخر می گوید: پرداخت هزینه های مشترک اعم از اینکه مورد استفاده قرار گیرد و یا نگیرد الزامی است.
این قانون شامل مالک و مستأجر می شود، حال اگر به موجب قرارداد نامه پرداخت هزینه های مشترک به عهده مالک باشد و مالک از پرداخت آن استنکاف نماید، مستأجر می تواند از محل مال الاجاره هزینه های مزبور را پرداخت کند و در صورتی که پرداخت هزینه های جاری به عهده مستأجر باشد و اگر مستأجر از پرداخت هزینه ها امتناع کند، هیأت مدیره می تواند علاوه بر مراجعه به مستأجر به مالک نیز مراجعه و اعلام بدهی نماید .


نظر شما درباره این مقاله چیست

ارسال متن