پرداخت شارژ ساختمان مسکونی یا اداری

پرداخت شارژ ساختمان مسکونی یا اداری

پرداخت شارژ ساختمانمیان موجر و مستأجر کاملاً توافقی است؛ یعنی آنها در هنگام عقد قرارداد اجاره، بر سر اینکه کدامشان شارژ را بپردازند را باید به توافق برسند.بنابراین، اگر به موجب قرارداد، پرداخت هزینههای مشترک به عهده مالک باشد و مالک از پرداخت آن خودداری کند، مستأجر میتواند هزینههای مزبور را از اجارهای که به موجر میپردازد، کم کند.حال اگر این موضوع در زمان تنظیم قرارداد اجاره مورد غفلت قرار بگیرد و معلوم نشده باشد که هزینه شارژ را چون شارژ جزء هزینههایی است که برای استفاده بهینه از محل سکونت پرداخت میشود و البته این مستأجر است که از آب، برق، گاز و تلفن استفاده میکند، طبیعتاً او نیز باید هزینههای آن را بپردازد.
همچنین بهتر آن است که مالک و مستأجر در هنگام توافق، حتماً به مشاور املاک یا هر کس دیگری که تنظیم قرارداد را بر عهده دارد یادآوری کنند که تکلیف پرداخت شارژ ساختمان را مشخص کند تا بعداً با مشکلاتی از این دست مواجه نشوند.


نظر شما درباره این مقاله چیست

ارسال متن