اتاق‌های عمل معمولا نیازمند محدوده‌های وسیع دما، رطوبت و دماهایی پایین‌تر از دماهای معمول اتاق‌های دیگر هستند. اکثر دستورالعمل‌ها توجه و تنظیم دمای اتاق در کل محدوده و تحت همه شرایط را الزام می‌دانند. همچنین در برخی از اتاق‌های جراحی مانند اتاق‌های جراحی قلب و پیوند اعضا، پرسنل پزشکی دمای ۱۵٫۶ درجه سانتیگراد را مناسب می‌دانند.
به منظور جلوگیری از اتلاف انرژی، دمای آب سرد فقط با در نظر گرفتن نیازهای سرمایشی اتاق عمل مشخص نمی‌شود. اغلب برای این منظور از دو سری کویل سرمایی استفاده می‌شود. کویل اول به سیستم نرمال آب سرد ساختمان متصل بوده و کویل دوم به ابزارهای سرمایشی دیگر مانند سیستم ((DX(Direct-expansion با دمای پایین تر متصل می‌شود.
برای تنظیم فشار نسبی به طور ثابت در تمامی ‌دستورالعمل‌ها کنترل جهت دار ضروری اعلام شده است. برخی از دستورالعمل‌ها استفاده از سیستم‌های حجم ثابت را پیشنهاد مناسبی برای اتاق‌های عمل دانسته اند و برخی به منظور صرفه جویی در انرژی کنترل کننده‌های دو موقعیتی و حجم هوای متغیر را مجاز می‌دانند. در صورت استفاده از سیستم‌های حجم متغیر، کنترل فشار پیوسته اتاق و کنترل حجمی ‌با تنظیم مجدد مستقیم پیشنهاد می‌شود. در غیر این صورت به دلیل کاهش عملکرد سنسورها ناشی از آلودگی‌های محیطی و نوسانات احتمالی دیگر، عملکرد تنظیم فشار اتاق دچار اختلال و ضعف می‌شود.

کنترل دما، فشار و رطوبت در اتاق عمل
کنترل رطوبت در اتاق‌های عمل امری ضروری است. نیازهای مربوط به رطوبت زدایی در اتاق‌های عمل اغلب زیاد بوده و طراحی سیستم‌های سرمایشی خشک‌کن برای هوای جبرانی بیرون باید به درستی انجام شود. بسیاری از دستورالعمل‌ها و طبق استانداردهای موجود استفاده از رطوبت زن برای اتاق عمل لازم دانسته‌اند و باید نقطه تنظیم آن بر اساس رطوبت نسبی اتاق قابل تنظیم توسط تیم جراحی باشد.

سیستم‌های کنترلی آزمایشگاه‌ها

بر اساس دستورالعمل‌ها و استانداردهای رایج استفاده از سیستم‌های کنترلی حجم ثابت برای آزمایشگاه‌ها تایید شده است. در صورت استفاده از سیستم‌های حجم متغیر نظارت دقیقی بر روی ارتباط فشار آزمایشگاه و سایر بخش‌های بیمارستان باید صورت پذیرد. نوسانات بزرگ در نیازهای جریان هوا برای هودهای آزمایشگاه، کنترل دما بواسطه تغییرات زیاد در جریان هوای اتاق، کنترل رطوبت به دلیل سایزبندی رطوبت‌زن‌ها برای تنظیم نوسانات در جریان هوا، استفاده از سیستم‌های حجم متغیر را دشوار می‌کند. کنترل پیوسته جریان یک روش مناسب حفظ فشار در آزمایشگاه برای شرایطی است که حجم هوای رفت و تخلیه متفاوت است.

در آزمایشگاه‌ها از هودهای مختلف با پیکربندی‌های متفاوتی استفاده می‌شود که بیشتر آنها مستلزم رعایت حداقل سرعت مشخصی برای تخلیه بخارها و هوای داخل هستند. هودهای حجم متغیر باید مجهز به سیستم هشدار محلی در هود باشند تا در صورت افت سرعت به زیر مقدار حداقل پرسنل متوجه شوند.

کنترل فن‌ها
برای تامین فشار استاتیک سیستم هوای رفت پره‌های فن تغذیه باید به درستی تنظیم شود. همچنین با استفاده از سیستم محرک فرکانس متغیر (VFD) می‌توان سرعت موتور را تنظیم نمود. در مدت زمان شروع به کار سیستم، سرعت فن تغذیه باید به آهستگی افزایش یابد تا نقطه تنظیم کنترلر فشار استاتیک حفظ شود. در سیستم‌های VAV دو کاناله فشار فن تغذیه پایین تر از فشار استاتیک کانال هوای گرم و سرد نسبت به سیستم‌های تک فن یا به طور خاص در سیستم‌های دو فن کنترل می‌شود.

 فن هوای برگشت با روش‌های دیگر از قبیل کنترل جریان یا تنظیم cmf  و کنترلرهای حجم پایانه کنترل می‌شود. کنترل پیوسته VFD یا پره‌های ورودی برگشت و تخلیه فن بر اساس سیگنال‌های کنترلی ارسال شده از ایستگاه‌های جریان هوا در کانال‌های رفت، برگشت و تخلیه صورت می‌پذیرد. این سیگنال‌ها حاوی اطلاعات مربوط به دبی حجمی‌‌ جریان هستند. به منظور حفظ مقادیر از پیش تعیین شده cmf هوای برگشت و تخلیه یا اختلاف cmf با دبی حجمی‌‌رفت، فن‌های برگشت و تخلیه پشت سر هم تنظیم می‌شوند. کنترل پیوسته دبی حجمی ‌‌جریان هوا به حفظ فشار نسبی کل بیمارستان با نواحی مجاور کمک می‌کند.

کنترل سیستم تخلیه دود

زمانی که آشکارسازهای دود کانال برگشت یا رفت وجود دود درکانال را اعلام کنند دمپرهای دود هوای برگشت و رفت باید بوسیله اینتر لاک (قفل درونی) سخت افزاری بسته شوند. همچنین دمپرهای هوای برگشت و هوای بیرونی بسته شده و فن‌های تغذیه، برگشت و تخلیه نیز خاموش می‌شوند. همه توابع کنترل در واحد هوارسان بعد از تنظیم دستی مجدد آشکارساز دود به شرایط نرمال و معمول خود برمی‌گردند.

کنترلرهای مستقل سیستم تخلیه دود به عنوان جایگزینی برای روش سخت افزاری بالا می‌توانند در حالت تخلیه دود قرار بگیرند تا دود را خارج کرده و با استفاده از صد در صد هوای بیرون نواحی تخلیه را فشار مثبت کنند.
کنترل دمای اتاق با ترموستات

ترموستات یا سنسور دما باید به دور از تجهیزات گرمازا، تابش خورشیدی، دیوار بیرونی گرم یا سرد و در محلی نصب شود که بتواند شرایط میانگین ناحیه را اندازه‌گیری کند. برنامه تعمیر و نگهداری و نظارت مستمر به منظور پاکسازی سنسورها از آلودگی‌ها و پرزگرفتی ضروری است. در برخی موارد نیز از سنسورهای مجهز به تجهیزات پاکسازی استفاده می‌شود که با دمش هوای فشرده به بیرون سنسور به پاکسازی آن کمک می‌کنند که روشی هزینه بر بوده و مستلزم تمهیدات ویژه‌ای در خصوص تعمیر و نگهداری است.
در صورتی که وظیفه کنترل کویل گرمایش مجدد و رادیاتور دیواری به طور همزمان به عهده سنسور دما باشد توالی کار ابزارها بسیار مهم است. در این حالت بهتر است کنترل پانل گرمایش یا رادیاتور دیواری قبل از فعال شدن گرمایش مجدد کانالی به طور کامل اجرا شود. این شرایط تضمین کننده اجتناب از درفت‌های نامطلوب به دلیل نوع نصب دیوار و پنجره خارجی است.

ایمنی

تمهیدات لازم در خصوص رعایت اصول ایمنی در سیستم‌های تهویه مطبوع تضمین کننده عملکرد مناسب سیستم و طول عمر موثر آن است. تجهیزات کنترلی به منظور برقراری شرایط امن اغلب برای واحدهای هوارسان و آشکارساز دود در نظر گرفته می‌شوند. این ابزارها در مواقع اضطراری تجهیزات را از طریق اینتر لاک‌های سخت افزاری خاموش کرده و از طریق سیستم BMS هشدارهای لازم را ارسال می‌کنند. آنها به طور نرم افزاری نیز قابل نصب بوده ولی اینتر لاک‌های سخت افزاری به دلیل حذف خطاهای ناشی از سیستم BMS ، نرم افزار یا اپراتور از اعتبار بیشتری برخوردارند. به طور کلی موارد زیر در خصوص سیستم‌های ایمنی مطرح و قابل توجه‌اند:

حفاظت از کویل سرمایی در برابر یخ زدگی، استفاده از کویل پیش گرمایش در بالادست کویل سرمایی برای شرایط سرد دمای هوای بیرون (دمایی پایین تر از ۲ درجه سانتیگراد) ضروری است.
ایمنی‌های فشار استاتیک کانال، در صورت استفاده از دمپرهای موتوری کنترل جدایش یا دود در سیستم هوای رفت، طراحی کانال کشی هوای تخلیه یا هوای برگشت باید به گونه ای باشد که بستن یا بند آمدن سیستم رفت کانال‌های رفت یا کانال‌های هوای برگشت را متلاشی نکند. تنظیم نامناسب محرک فرکانس متغیر، پره‌های ورودی و کنترل کننده‌های آن منجر به صدمه کانال کشی می‌شود.
در طول زمان خاموشی باید سنسور اختلاف فشار فن، اختلاف فشاری کمتر از مقدار تنظیم اولیه را پس از بسته شدن هر دمپر نشان دهد. تعبیه یک سیستم تخلیه در کنار کانال کشی می‌تواند فشار اضافی را کاهش دهد.
تاخیر زمانی بعد ازخاموش شدن فن‌ها، به منظور اجتناب از تحمیل فشار بعد از خاموشی فن‌ها به کمک یک رله سخت افزاری تاخیر زمانی در حدود ۳۰ ثانیه مانع بسته شدن دمپرها می‌شود.
تعبیه دستگاه ایمنی استاتیک بالای هوای دهش قبل از دمپر دود می‌تواند فن‌های تغذیه را خاموش کند و در هنگام حس فشار استاتیک بالاتر از نقطه کار نرمال به سیستم DDC اطلاع دهد.
نصب دستگاه ایمنی نشانگر پایین بودن فشار استاتیک کانال هوای برگشت و تخلیه با تنظیم مجدد دستی قبل از فن برگشت و تخلیه.

 

 
اپلیکشن خدمات کمک پلاس