چگونه می‌توان مدیر را ملزم به بیمه ساختمان کرد؟
١٢شهريور١٣٩٦

قانون مدیرمکلف به بیمه کردن ساختمان کرده است و درازای عدم انجام وظیفه برای او ضمانت ا بیشتر

٥٥٢ بازدید 
چگونه می‌توان مدیر را ملزم به بیمه ساختمان کرد؟
دستمزد مدیر ساختمان های اداری و مسکونی
١٢شهريور١٣٩٦

مدیر را میتوان از میان مالکان انتخاب کرد،اصولا مستحق دریافت مزد می باشد،مگر آن‌که خود بیشتر

٢٠٩٩ بازدید 
دستمزد مدیر ساختمان های اداری و مسکونی
چه قسمت‌هایی از ساختمان، مشترک (مشاع) محسوب می‌شود؟
١٢شهريور١٣٩٦

قسمتهای مشترک(مشاع)،قسمت‌هایی از ساختمان است که حق استفاده به‌طور مستقیم ویا غیرمستقی بیشتر

٥٦٨ بازدید 
چه قسمت‌هایی از ساختمان، مشترک (مشاع) محسوب می‌شود؟
چه بیمه‌هایی مرتبط با ساختمان وجود دارد؟
١٢شهريور١٣٩٦

بر اساس‌ قانون‌ مسئولیت‌ مدنی‌ ایران‌، تمام ‌افراد جامعه‌ در قبال‌ زیان‌ و صدمات‌ وار بیشتر

٤٢٠ بازدید 
چه بیمه‌هایی مرتبط با ساختمان وجود دارد؟
چه افرادی همسایگان ما هستند؟
١٢شهريور١٣٩٦

از نظر لغوی به دو یا چند نفر که زیر یک سقف باشند یااتاق یا خانه آنها متصل یا نزدیک به بیشتر

٥٩٣ بازدید 
چه افرادی همسایگان ما هستند؟
آنچه باید برای تنظیم قرارداد اجاره منزل بدانید
١٢شهريور١٣٩٦

کمتر کسی است که با مصائب اجاره نشینی آشنا نباشد،یکی از مشکلات پیش روی موجر و مستاجرعد بیشتر

٥٤٧ بازدید 
آنچه باید برای تنظیم قرارداد اجاره منزل بدانید
وجه التزام در قولنامه
١٢شهريور١٣٩٦

وجه التزام به مبلغی که در قرارداد قیدمی‌کنند تا در صورتی که متعهد از انجام تعهد خود بیشتر

٤٠٩ بازدید 
وجه التزام در قولنامه
مدیریت ساختمان
٠٣شهريور١٣٩٦

مدیریت ساختمان مسئولیت حفظ و اداره ساختمان و اجرای تصمیمات مجمع را بر عهده دارد و تعد بیشتر

١٠٤٠ بازدید 
  مدیریت ساختمان