نمونه اظهارنامه عدم پرداخت شارژ ساختمان
٢٨دى١٣٩٦

نمونه اظهارنامه عدم پرداخت شارژ ساختمان جهت ساکنین ساختمان بدلایل مختلف نمی خواهند مب بیشتر

٥٩٤ بازدید 
نمونه اظهارنامه عدم پرداخت شارژ ساختمان
شارژ ساختمان اکسل رایگان
٢٥دى١٣٩٦

شارژ ساختمان اکسل رایگان بیشتر

١١٦١٣ بازدید 
شارژ ساختمان اکسل رایگان
شارژ ساختمان عدم پرداخت همسایه لجباز
٢٥دى١٣٩٦

طبق تبصره یک ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمان‌ها درصورت عدم پرداخت شارژ ساختمان ساکنین،مدی بیشتر

٦٩٦ بازدید 
شارژ ساختمان عدم پرداخت همسایه لجباز
شارژ ساختمان
٢٥دى١٣٩٦

هزینه های مشترک هر ساختمان شامل نگهبانی،تاسیسات، برق،آب،گاز،خدمات ساختمان و... می باش بیشتر

١١٣٢ بازدید 
شارژ ساختمان
شارژ ساختمان خالی
٢٥دى١٣٩٦

مالک واحدهای خالی باید هزینه‌های مربوط به نگهداری ساختمان اعم از اینکه مالکان از آن ا بیشتر

٢٣١٣ بازدید 
شارژ ساختمان خالی
شارژ ساختمان مستاجر
٢٥دى١٣٩٦

طبق تبصره ماده 3 آئین‌نامه اگر قراردادی بین مالک و مستأجر در مورد پرداخت هزینه شارژ س بیشتر

٤٠٥ بازدید 
شارژ ساختمان مستاجر
نمونه فرم اظهار نامه جهت عدم پرداخت شارژ
٢١دى١٣٩٦

عدم پرداخت شارژ توسط ساکنین که مدیریت ساختمان میتواند به منظور پیگیری مطالبات نسبت به بیشتر

٢٥٥٦ بازدید 
نمونه فرم اظهار نامه جهت عدم پرداخت شارژ
قانون تملک آپارتمانها
٢١دى١٣٩٦

در قانون تملک آپارتمانها حقوق و تعهدات مدیر ساختمان و همچنین سهم هر یک از مالکان و یا بیشتر

٣٩٢ بازدید 
قانون تملک آپارتمانها
چگونه می‌توان مدیر را ملزم به بیمه ساختمان کرد؟
١٢شهريور١٣٩٦

قانون مدیرمکلف به بیمه کردن ساختمان کرده است و درازای عدم انجام وظیفه برای او ضمانت ا بیشتر

٥٢٩ بازدید 
چگونه می‌توان مدیر را ملزم به بیمه ساختمان کرد؟
دستمزد مدیر ساختمان های اداری و مسکونی
١٢شهريور١٣٩٦

مدیر را میتوان از میان مالکان انتخاب کرد،اصولا مستحق دریافت مزد می باشد،مگر آن‌که خود بیشتر

٢٠٣١ بازدید 
دستمزد مدیر ساختمان های اداری و مسکونی
چه قسمت‌هایی از ساختمان، مشترک (مشاع) محسوب می‌شود؟
١٢شهريور١٣٩٦

قسمتهای مشترک(مشاع)،قسمت‌هایی از ساختمان است که حق استفاده به‌طور مستقیم ویا غیرمستقی بیشتر

٥٤٥ بازدید 
چه قسمت‌هایی از ساختمان، مشترک (مشاع) محسوب می‌شود؟
هزینه قسمت‌های مشاع در آپارتمان چگونه محاسبه می شوند؟
١٢شهريور١٣٩٦

مبنای محاسبه بستگی به توافق شرکای ساختمان دارد،که سهم ساکنین از هزینه‌های مشترک آن قس بیشتر

٢٨٨٢ بازدید 
هزینه قسمت‌های مشاع در آپارتمان چگونه محاسبه می شوند؟
چگونگی مطالبه شارژ ساختمان از کسانی که آن را نمی‌پردازند
١٢شهريور١٣٩٦

درصورت امتناع از پرداخت هزینه ها،مدیر ساختمان با توجه به ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپار بیشتر

٦١٣ بازدید 
چگونگی مطالبه شارژ ساختمان از کسانی که آن را نمی‌پردازند
هزینه نگهداری مشاعات آپارتمان به عهده کیست؟
١٢شهريور١٣٩٦

قانون برای مشاعاتی که همه اهالی ساختمان از آن استفاده می‌کنند،هزینه نگهداری آن به مس بیشتر

٥١٥ بازدید 
هزینه نگهداری مشاعات آپارتمان به عهده کیست؟
مدیریت ساختمان
٠٣شهريور١٣٩٦

مدیریت ساختمان مسئولیت حفظ و اداره ساختمان و اجرای تصمیمات مجمع را بر عهده دارد و تعد بیشتر

١٠٠٦ بازدید 
  مدیریت ساختمان