بیمه مسئولیت مدیر یا هیئت مدیره ساختمان
٢١دى١٣٩٦

بیمه مسئولیت مدیر ساختمان در قبال ساکنین ، اشخاص ثالث و مشاعات ساختمان در قبال صدمات بیشتر

٤٥٩ بازدید 
بیمه مسئولیت مدیر یا هیئت مدیره ساختمان
هزینه نگهداری مشاعات آپارتمان به عهده کیست؟
١٢شهريور١٣٩٦

قانون برای مشاعاتی که همه اهالی ساختمان از آن استفاده می‌کنند،هزینه نگهداری آن به مس بیشتر

٥١٥ بازدید 
هزینه نگهداری مشاعات آپارتمان به عهده کیست؟