نمونه فرم اظهار نامه جهت عدم پرداخت شارژ
٢١دى١٣٩٦

عدم پرداخت شارژ توسط ساکنین که مدیریت ساختمان میتواند به منظور پیگیری مطالبات نسبت به بیشتر

٢٦٢٦ بازدید 
نمونه فرم اظهار نامه جهت عدم پرداخت شارژ
چگونه می‌توان مدیر را ملزم به بیمه ساختمان کرد؟
١٢شهريور١٣٩٦

قانون مدیرمکلف به بیمه کردن ساختمان کرده است و درازای عدم انجام وظیفه برای او ضمانت ا بیشتر

٥٥٢ بازدید 
چگونه می‌توان مدیر را ملزم به بیمه ساختمان کرد؟
چه قسمت‌هایی از ساختمان، مشترک (مشاع) محسوب می‌شود؟
١٢شهريور١٣٩٦

قسمتهای مشترک(مشاع)،قسمت‌هایی از ساختمان است که حق استفاده به‌طور مستقیم ویا غیرمستقی بیشتر

٥٦٨ بازدید 
چه قسمت‌هایی از ساختمان، مشترک (مشاع) محسوب می‌شود؟
هزینه قسمت‌های مشاع در آپارتمان چگونه محاسبه می شوند؟
١٢شهريور١٣٩٦

مبنای محاسبه بستگی به توافق شرکای ساختمان دارد،که سهم ساکنین از هزینه‌های مشترک آن قس بیشتر

٢٩٨٠ بازدید 
هزینه قسمت‌های مشاع در آپارتمان چگونه محاسبه می شوند؟
چگونگی مطالبه شارژ ساختمان از کسانی که آن را نمی‌پردازند
١٢شهريور١٣٩٦

درصورت امتناع از پرداخت هزینه ها،مدیر ساختمان با توجه به ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپار بیشتر

٦٣٦ بازدید 
چگونگی مطالبه شارژ ساختمان از کسانی که آن را نمی‌پردازند
مدیریت ساختمان
٠٣شهريور١٣٩٦

مدیریت ساختمان مسئولیت حفظ و اداره ساختمان و اجرای تصمیمات مجمع را بر عهده دارد و تعد بیشتر

١٠٤٠ بازدید 
  مدیریت ساختمان